Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Açık Rıza Beyanı

Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimiz (www.pielroja.com.tr) tarafından ,6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüz gereği aşağıdaki açıklamalarımız bilgilerinize sunulmakta, aynı zamanda şirketimizin internet sitesi üzerinden yayınlanan AYDINLATMA BEYANI‘nı da okuyup anladıktan sonra, bu Açık Rıza Beyanını, özgür iradenizle, aşağıdaki kişisel verilerinizin, açıklanan amaçlar ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin onayınız istenmektedir.


Kapsam:
Şirketimiz tarafından; web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı ziyaret eden ziyaretçilerimize ait kişisel veriler; giriş çıkışlarının takibine yönelik fiziki güvenliğin sağlanması, internet ağını kullanarak internet hizmeti almak isteyen müşteri ve müşteri adaylarımızın sunulan hizmetlerin izlenebilirliğini ve güvenliğini sağlamak ve takip etmek, sosyal portallar üzerinde bulunan fotoğraf ve/veya video çekiminin paylaşılması ve dergi ve broşürlerinde bilgilendirici paylaşımlarda bulunulması amacı ile gerçekleşen fotoğraf ve/veya video çekimi yapılırken ,şirketin, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlarla ,şirketimiz tarafından elektronik, dijital ve teknik kanallar ile otomatik yada otomatik olmayan yollarla KVKK 5.maddesine uygun olarak toplanmakta, kaydedilmekte ve işlenmektedir. İnternet sitelemize girerek hizmetlerimiz hakkında bilgi almak isteyen ziyaretçilerimizin, sosyal medya hesaplarımızı ziyaret eden, potansiyel müşteri adaylarımızla, şirket merkezimizi veya tesislerimizi ziyaret etmek üzere gelen fiziksel ziyaretçilerimizin, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri KVKK’ya uygun olarak toplanmakta, kaydedilmekte ve işlenmektedir.
Bu kapsamda; İnternet/web sitesi ziyaretçilerimiz, Sosyal Medya hesaplarına gelen ziyaretçilerimiz ve fiziki ziyaretçilerimiz gibi kişi gruplarına ilişkin toplanan kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;
- Ad Soyad, Adres, Doğum Tarihi , e-posta adresi, Telefon(ev ve cep) numarası, iletişim bilgileri, vb. Fotoğraf,
- Çalışma politikamız doğrultusunda mevzuata uygun tutulan kişisel veri içeren notlar, çekilen fotoğraflar, alınan kartvizitlerle elde edilen ad soyad, telefon, adres, e-mail adres bilgileri,
- Telekonferans, görüntülü görüşme, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze görüşme yapılması durumunda edilen bilgilerin kayıtları,
- Güvenlik Kamerası izleme kayıtları (ses kaydı yok), sosyal organizasyonlarda, sosyal medya hesaplarında ve basında kullanılan görsel ve işitsel verilerdir.
Web sitesinde din ve inanç bilgisi, kılık kıyafet, siyasi görüş, dernek üyelikleri, hobiler vb. kişisel veya özel nitelikli kişisel veriler tarafımızca talep edilmemektedir. Kişi tarafından beyan edilen evrak ve dokumanlarda bulunması halinde, herhangi bir değerlendirmeye ve işleme tabi tutulmayacaktır.Kimlik Verisi Ad, Soyad, Adres, fotoğraf
İletişim Verisi e-posta adresi, telefon(İş ve cep) numarası ,açık adres bilgisi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası).
Sistem Logları Kullanıcı logları (5651 kapsamında sistem loglarına ilişkin, veri kategorisi)
Görsel ve İşitsel Veriler Kamera kayıtları, Etkinlik kayıtları, Sosyal Medya Takipçileri ile çekilen fotoğraflar, videolar, tanıtım çekimleri ve röportajlar


6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve "Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, yukarıda açıklanan ve benzer kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, www.pielroja.com.tr tarafından işlenmesine ve yukarıda açıklanan diğer amaçlarla, mevzuat gereği paylaşımın zorunlu olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılması; bu amaçlarla kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin ve sağlık verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak işbu metinde yer alan hususlarla ilgili vermiş olduğum Açık Rızam hakkında ayrıca www.pielroja.com.tr tarafından şahsen ve internet sitesinde de bulunan AYDINLATMA BEYANI ile bilgilendirildiğimi, haklarımı okuyup anladığımı beyan ederim.


Yukarıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin AYDINLATMA BEYANI’nda ve yukarıda ayrıntılı olarak açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişi yada kurumlara aktarılmasına; bilgilendirmeye dayanan, özgür irademle, AÇIK RIZA VERİYORUM.